human hair wigs are expensive as compared to synthetic wigs 2.

strip rail 19×19

Profilen för highline ljusband

Teknisk data

Profilerna har två användningsändamål. Profilerna fungerar som nedkylningselement samt som fästytor för ledbanden highline strip pro P och SP. Profilerna inverkar på ljusvinkeln och den opala skyddslisten jämnar ut den punktaktiga ledlampan.

Paketen innehåller fästenings och ändas.

Produkt nummer:
854 051

Kompatibla produkter:
highline strip pro, highline strip pro IP65, highline strip pro P, highline strip pro P IP55, highline strip pro SP, highline strip pro mini, highline color

Ladda ner:
Teknisk data