highline strip rail 08×09

Profil för higline strip pro mini

Teknisk data

Profilerna har två användningsändamål. Profilerna fungerar som nedkylningselement samt som fästytor för ledbanden highline strip pro P och SP. Profilerna inverkar på ljusvinkeln och den opala skyddslisten jämnar ut den punktaktiga ledlampan.

Paketen innehåller fästenings och ändas.

Produkt nummer:
854 010

Kompatibla produkter:
highline strip pro mini

Ladda ner:
Teknisk data