human hair wigs are expensive as compared to synthetic wigs 2.

highline strip rail 20x20KL

Profilen för highline ljusband

Teknisk data

Profilerna har två användningsändamål. Profilerna fungerar som nedkylningselement samt som fästytor för ledbanden highline strip pro P och SP. Profilerna inverkar på ljusvinkeln och den opala skyddslisten jämnar ut den punktaktiga ledlampan.

Produkt nummer:
850 201

Kompatibla produkter:
highline strip pro, highline strip pro IP65, highline strip pro P, highline strip pro P IP55, highline strip pro SP, highline strip pro mini, highline color

Kompatibla tillbehör:
highline bracket, highline bracket id, highline hang

Ladda ner:
Teknisk data