highline striplist

Profilen för highline ljusband

Teknisk data

Profilerna har två användningsändamål. Profilerna fungerar som nedkylningselement samt som fästytor för ledbanden highline strip pro P och SP. Profilerna inverkar på ljusvinkeln och den opala skyddslisten jämnar ut den punktaktiga ledlampan.

Produkt nummer:
852 005

Kompatibla produkter:
highline strip pro, highline strip pro IP65, highline strip pro P, highline strip pro P IP55, highline strip pro mini

Ladda ner: