Gästhus Hangö


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs4/45/saasfi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 293

Det gamla uthuset har omvandlats till gästhus, och man önskade att belysningen skulle förstärka husets anda, som är en harmonisk kombination av gammalt och nytt. I det låga sovrummet reflekteras ljuset upp från golvet till taket. I övriga utrymmen utnyttjas även övriga ytor för reflektering av ljuset.

Produkter som används:
highline floor, highline step, highline spot, Tube, Sparkle