Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö (“käytäntö”) kuvaa, kuinka henkilötietoja (“henkilötiedot”) joita olet voinut antaa saas.fi – verkkosivustolla (“verkkosivusto” tai “palvelu”) ja missä tahansa siihen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa (yhdessä “ palvelut “) kerätään, suojataan ja käytetään. Tässä kuvataan myös käytettävissäsi olevat vaihtoehdot henkilötietojesi käytöstä ja miten voit käyttää ja päivittää näitä tietoja. Tämä käytäntö on oikeudellisesti sitova sopimus sinun (“käyttäjä”, “sinä” tai ”sinun“) ja Saas Instrumentti Oy:n (“Saas Instrumentti Oy“, ”me“, tai ”meidän“) välillä. Käyttämällä verkkosivustoa ja palveluita hyväksyt, että olet lukenut, ymmärtänyt ja sitoutunut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Tätä käytäntöä ei sovelleta sellaisten yritysten käytäntöihin, joita emme omista tai hallinnoi, tai yksityishenkilöihin joita emme työllistä tai hallinnoi.

Automaattinen tiedonkeruu

Tärkein prioriteettimme on asiakastietojen suojaus, ja sellaisenaan käytössämme on ei lokeja -käytäntö (no logs policy). Käsittelemme vain vähäistä määrää käyttäjätietoja, vain niin paljon kuin se on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston ja palveluiden ylläpitämiseksi. Automaattisesti kerättyä tietoa käytetään vain mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseen ja tilastotietojen määrittämiseen verkkosivuston ja palveluiden käytöstä ja liikenteestä. Näitä tilastotietoja ei muutoin koota tavalla, josta voisi tunnistaa järjestelmän tietyn käyttäjän.

Henkilötietojen kerääminen

Voit käyttää verkkosivustoa ja palveluita kertomatta meille kuka olet tai paljastamatta mitään tietoja, joiden perusteella joku voisi tunnistaa sinut. Jos kuitenkin haluat käyttää joitain verkkosivuston ominaisuuksia, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilötietoja (esimerkiksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi). Saamme ja tallennamme kaikki tiedot jotka annat meille tietoisestikun luot tilin, teet ostoksen tai täytät verkkosivustolla olevia online-lomakkeita. Tarvittaessa nämä tiedot voivat sisältää seuraavaa:

Osa keräämistämme tiedoista tulee suoraan sinulta verkkosivuston ja palveluiden kautta. Voimme kuitenkin kerätä henkilötietojasi myös muista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista ja yhteisiltä markkinointikumppaneiltamme. Voit päättää olla antamatta meille henkilötietojasi, mutta tällöin et ehkä pysty hyödyntämään joitain verkkosivuston ominaisuuksia. Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja pakollisista tiedoista, ovat tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä.

Kerättyjen tietojen käyttö ja käsittely

Jotta voimme tarjota sinulle verkkosivuston ja palvelut tai täyttää lailliset velvoitteemme, meidän on kerättävä ja käytettävä tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna pyytämiämme tietoja, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluita. Kaikkia sinulta keräämiämme tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietojesi käsittely riippuu siitä, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivuston ja palveluiden kanssa, missä asut ja jos jompikumpi seuraavista pätee: (i) olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen; tätä ei kuitenkaan sovelleta, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Kalifornian kuluttajansuojalakia tai eurooppalaista tietosuojalakia; (ii) tietojen toimittaminen on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen ja/tai sen mahdollisten sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; (iii) käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen noudattamiseksi, joka kohdistuu sinuun; (iv) käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai meille kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä; (v) käsittely on välttämätöntä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta.

Huomaa, että joidenkin lakien mukaan voimme käsitellä tietoja siihen saakka, kunnes vastustat tällaista käsittelyä (kieltäytymällä siitä) ilman, että meidän on luotettava suostumukseesi tai johonkin seuraavista alla olevista oikeusperusteista. Joka tapauksessa selvennämme mielellämme käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen vai sopimusvaatimus vai vaatimus sopimuksen tekemiseksi.

Laskutus ja maksut

Käytämme kolmansien osapuolten maksukäsittelijöitä auttamaan meitä maksutietojesi turvallisessa käsittelyssä. Tällaisten kolmansien osapuolten käsittelijöiden henkilötietojesi käyttöä säätelevät heidän omat tietosuojakäytäntönsä, jotka saattavat sisältää tai eivät sisällä tämän käytännön mukaista yksityisyyden suojaa. Suosittelemme, että tarkistat heidän tietosuojakäytäntönsä.

Tietojen hallinta

Voit poistaa tiettyjä henkilötietoja, jotka meillä on sinusta. Poistettavat henkilötiedot voivat muuttua, kun verkkosivusto ja palvelut muuttuvat. Kun poistat henkilötietoja, voimme kuitenkin säilyttää kopion tarkistamattomista henkilötiedoista tietueissamme niin kauan kuin on tarpeen velvoitteidemme noudattamiseksi tytäryhtiötämme ja kumppaneitamme kohtaan, ja jäljempänä kuvattuihin tarkoituksiin. Jos haluat poistaa henkilötietosi tai poistaa tilisi pysyvästi, voit tehdä sen ottamalla meihin yhteyttä.

Tietojen luovuttaminen

Pyydetyistä palveluista riippuen tai tarvittaessa minkä tahansa tapahtuman suorittamiseksi tai pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi voimme jakaa tietojasi suostumuksellasi luotettavien kolmansien osapuolten kanssa, jotka työskentelevät kanssamme, muiden konserniyhtiöiden ja tytäryhtiöiden kanssa, jotka avustavat käytettävissä olevan verkkosivuston ja palveluiden käytössä. Emme jaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Näillä palveluntarjoajilla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa tietojasi paitsi silloin, kun se on tarpeen palveluiden suorittamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Voimme jakaa henkilötietojasi näihin tarkoituksiin vain sellaisille kolmansille osapuolille, joiden tietosuojakäytännöt ovat yhdenmukaisia omamme kanssa tai jotka sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjämme.Näille kolmansille osapuolille annetaan heidän tarvitsemiaan henkilötietoja vain määrättyjen toimintojensa suorittamiseen, emmekä valtuuta heitä käyttämään tai luovuttamaan henkilötietoja omiin markkinointi- tai muihin tarkoituksiinsa.

Luovutamme kaikki keräämämme, käyttämämme tai saamamme henkilötiedot, jos laki sitä vaatii tai sallii, esimerkiksi haasteen tai vastaavan oikeudellisen prosessin noudattamiseksi, ja kun uskomme vilpittömässä mielessä, että tietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksien suojaamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petosten tutkimiseksi tai hallituksen pyyntöihin vastaamiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan kuin lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen, erimielisyyksien ratkaiseminen ja sopimusten täytäntöönpano on välttämätöntä, ellei laki vaadi tai salli pidempää säilytysaikaa. Voimme käyttää kaikkia yhdistettyjä tietoja, jotka on johdettu henkilötiedoistasi tai jotka sisältävät henkilötietojasi sen jälkeen kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta emme tavalla, josta sinut voi tunnistaa henkilökohtaisesti. Kun säilytysaika on kulunut umpeen, henkilötiedot poistetaan. Tästä syystä oikeutta tutustua tietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, oikaisuoikeutta ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.

Tietojen siirtäminen

Sijainnistasi riippuen tiedonsiirtoon voi liittyä tietojen siirtämistä ja tallentamista muuhun kuin omaan maahasi. Sinulla on oikeus tietää tiedonsiirron oikeusperustasta Euroopan unionin ulkopuolelle tai mihin tahansa kansainväliseen julkisoikeuteen perustuvaan tai kahden tai useamman maan perustamaan kansainväliseen organisaatioon, kuten YK, sekä turvallisuustoimenpiteistä joita käytetään suojaamaan tietosi. Jos tällainen siirto tapahtuu, saat lisätietoja tarkistamalla tämän käytännön asiaankuuluvat kohdat tai tiedustelemalla meiltä käyttämällä yhteystiedoissa annettuja tietoja.

Käyttäjien oikeudet

Voit käyttää tiettyjä oikeuksia koskien tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus tehdä erityisesti seuraavat: (i) sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi jos olet aiemmin antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn; (ii) sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella ;(iii) sinulla on oikeus tietää jos käsittelemme tietojasi, saada tietoa tietyistä käsittelyn aspekteista ja saada kopio käsiteltävistä tiedoista; (iv) sinulla on oikeus tarkistaa tietojesi paikkansapitävyys ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista; (v) sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä, jolloin emme käsittele tietojasi muihin tarkoituksiin kuin niiden tallentamiseen; (vi) sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus poistaa henkilötietosi meiltä; (vii) sinulla on oikeus vastaanottaa tietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle ilman esteitä. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että tietojasi käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen jossa olet sopimusosapuolena tai ennen sopimusta suoritettaviin velvoitteisiin.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, meille kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai saavuttamiemme laillisten etujen vuoksi, voit vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityistilanteeseen liittyvän perusteen perustellaksesi vastustamisen. Sinun tulee tietää, että jos henkilötietojasi kuitenkin käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit vastustaa käsittelyä milloin tahansa ilman mitään perusteluja. Jos haluat tietää käsittelemmekö henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksia varten, voit katsoa lisätietoja tämän asiakirjan asiaankuuluvista kohdista.

Tietosuojaoikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla

Jos asut Euroopan talousalueella (ETA), sinulla on tietyt tietosuojaoikeudet ja Saas Instrumentti Oy pyrkii toteuttamaan kohtuulliset toimenpiteet, jotta voit korjata, muuttaa, poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käyttöä. Jos haluat saada tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta ja jos haluat, että ne poistetaan järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä. Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen Euroopan talousalueella (ETA).

Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Kaikki oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa Saas Instrumentti Oy:lle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Huomaa, että voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen vastaamista tällaisiin pyyntöihin. Pyyntösi on sisällettävä riittävät tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet henkilö joka väität olevasi, tai että olet kyseisen henkilön valtuutettu edustaja. Sinun on annettava riittävät tiedot, jotta voimme ymmärtää pyynnön oikein ja vastata siihen. Emme voi vastata pyyntösi tai antaa sinulle henkilötietoja ja vahvistaa, että henkilötiedot liittyvät sinuun, ellemme ensin ole vahvistaneet henkilöllisyyttäsi tai valtuutustasi tehdä tällainen pyyntö.

Lasten yksityisyys

Emme kerää tietoisesti mitään henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 18-vuotias, älä anna mitään henkilötietoja verkkosivuston ja palveluiden kautta. Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia seuraamaan lastensa Internetin käyttöä ja auttamaan tämän käytännön täytäntöönpanossa neuvomalla lapsiaan olemaan koskaan antamatta henkilötietoja verkkosivuston ja palveluiden kautta ilman heidän suostumustaan. Jos sinulla on syytä uskoa että alle 18-vuotias lapsi on toimittanut meille henkilötietoja verkkosivuston ja palveluiden kautta, ota meihin yhteyttä. Sinun on myös oltavavähintään 16-vuotias, jotta voit antaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyynMaasi tiedot (joissakin maissa voimme sallia vanhempasi tai huoltajasi tekemään niin puolestasi).

Evästeet

Verkkosivusto ja palvelut käyttävät “evästeitä” verkkokokemuksen mukauttamiseksi. Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivupalvelin asettaa kiintolevyllesi. Evästeitä ei voida käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten asettamiseen tietokoneellesi. Evästeet on yksilöity sinulle, ja vain ne verkkopalvelimet voivat lukea niitä verkkotunnuksia, jotka asettivat evästeen sinulle.

Voimme käyttää evästeitä keräämään, tallentamaan ja seuraamaan tietoja tilastollisiin tarkoituksiin verkkosivuston ja palveluiden ylläpitämiseksi. Sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai kieltää evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit yleensä halutessasi muuttaa selaimen asetuksia ja kieltäytyä evästeistä. Jos päätät hylätä evästeet, et välttämättä pysty täysin käyttämään verkkosivuston ja palveluiden ominaisuuksia. Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta löydät osoitteesta internetcookies.org.

Älä seuraa -signaalit (DNT, Do Not Track)

Joissakin selaimissa on Älä seuraa -ominaisuus, joka ilmoittaa vierailemillesi verkkosivustoille, ettet halua verkkokäyttäytymistäsi seurattavan. Seuranta ei ole sama kuin tietojen käyttö tai kerääminen verkkosivuston yhteydessä. Näissä tarkoituksissa seurannalla tarkoitetaan henkilökohtaisten tunnistetietojen keräämistä kuluttajilta jotka käyttävät verkkosivustoa tai verkkopalvelua siirtyessään eri verkkosivustoille. Se, kuinka selaimet kommunikoivat Älä seuraa -signaalia, ei ole vielä yhdenmukaista. Tämän seurauksena verkkosivustoa ja palveluita ei ole vielä määritetty tulkitsemaan tai vastaamaan selaimesi välittämiin Älä seuraa -signaaleihin. Kuten tässä käytännössä on kuvattu tarkemmin, rajoitamme kuitenkin henkilötietojesi käyttöä ja keräämistä.

Mainonta

Voimme sallia tiettyjen kolmansien osapuolten yritysten auttaa räätälöimään mainontaa, joka mielestämme saattaa kiinnostaa käyttäjiä, ja keräämään ja käyttämään muita tietoja verkkosivuston käyttäjien toiminnasta. Nämä yritykset voivat toimittaa mainoksia, jotka saattavat asettaa evästeitä ja seurata muuten käyttäjien käyttäytymistä.

Kumppanit

Voimme luovuttaa tietoja sinusta kumppaneillemme voidaksemme tarjota sinulle vastaavanlaisia tai muita tuotteita ja palveluita. Kaikki kumppanimme käsittelevät kaikkia sinuun liittyviä tietoja joita olet antanut kumppaneillemme tämän käytännön ehtojen mukaisesti.

Sähköpostimarkkinointi

Tarjoamme sähköisiä uutiskirjeitä jotka voit tilata vapaaehtoisesti milloin tahansa. Olemme sitoutuneet pitämään sähköpostiosoitteesi luottamuksellisena, emmekä paljasta sähköpostiosoitettasi kolmansille osapuolille muutoin kuin kohdassa tietojen käytöstä ja käsittelystä kuvatuin tavoin, tai kolmansien osapuolten tarjoajien hyödyntämiseen tällaisten sähköpostien lähettämiseen. Säilytämme sähköpostitse lähetetyt tiedot voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

CAN-SPAM-lain mukaisesti kaikissa meiltä lähetetyissä sähköposteissa ilmoitetaan selvästi keneltä sähköposti on, ja annetaan selkeät tiedot siitä, miten voit ottaa yhteyttä lähettäjään. Voit lopettaa uutiskirjeen tai markkinointisähköpostien vastaanottamisen seuraamalla näissä sähköposteissa olevia tilauksen peruutusohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä. Saat kuitenkin edelleen olennaisia liiketoiminnallisia sähköposteja.

Linkit muihin lähteisiin

Verkkosivusto ja palvelut sisältävät linkkejä muihin lähteisiin joita emme omista tai hallinnoi. Huomaa, että emme ole vastuussa muiden lähteiden tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua olemaan tietoinen, kun poistut verkkosivustolta ja palveluista, ja lukemaan jokaisen henkilötietoja keräävän lähteen tietosuojakäytännöt.

Tietoturva

Suojaamme tiedosi tietokonepalvelimilla valvotussa ja suojatussa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovuttamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä pyrkiessämme suojaamaan luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muutoksilta ja luovuttamiselta niiden hallinnassa ja säilytyksessä olevien henkilötietojen osalta. Tiedonsiirron estämistä Internetissä tai langattomassa verkossa ei kuitenkaan voida taata. Tästä syystä, vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietosi, olet tietoinen että (i) Internetissä on tietoturva-ja yksityisyysrajoituksia, jotka eivät ole meidän hallinnassamme; (ii) kaikkien sinun ja verkkosivuston ja palveluiden välillä vaihdettujen tietojen ja tietojen turvallisuutta, eheyttä ja yksityisyyttä ei voida taata; ja (iii) kolmas osapuoli voi ponnisteluistamme huolimatta tarkastella tai manipuloida tällaisia tietoja siirron aikana.

Tietovuoto

Siinä tapauksessa, että saamme tietää verkkosivuston ja palveluiden turvallisuuden vaarantuneen tai käyttäjien henkilötietoja luovutetun asiaankuulumattomille kolmansille osapuolille ulkoisen toiminnan seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, turvallisuushyökkäykset tai petokset, pidätämme oikeuden toteuttaa soveltuvia asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkinta ja raportointi sekä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja yhteistyö niiden kanssa. Tietovuodon sattuessa pyrimme kohtuullisesti ilmoittamaan asiasta kärsiville henkilöille, jos uskomme, että vuotoon liittyy kohtuullinen riski vahingoittaa käyttäjää tai jos laki muutoin vaatii ilmoittamista. Kun toimimme näin, laitamme siitä ilmoituksen verkkosivustolle ja lähetämme sinulle sähköpostia.

Muutokset käytäntöön

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä tai sen verkkosivustoon ja palveluihin liittyviä ehtoja ajoittain oman harkintamme mukaan ja ilmoitamme sinulle kaikista olennaisista muutoksista tapaan, jolla käsittelemme henkilötietoja. Kun teemme muutoksia, päivitämme muutospäivämäärän tämän sivun alaosaan. Voimme ilmoittaa sinulle myös muilla tavoin harkintamme mukaan, kuten antamiesi yhteystietojen kautta. Kaikki tämän käytännön päivitetyt versiot tulevat voimaan heti tarkistetun käytännön julkaisemisen jälkeen, ellei toisin mainita. Verkkosivuston ja palveluiden käyttö tarkistetun käytännön (tai muun tuolloin määritellyn toimen) voimaantulopäivästä merkitsee suostumustasi näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan käytä henkilötietojasi olennaisesti eri tavalla ilman suostumustasi kuin mitä henkilötietojesi keräämisen aikaan ilmoitettiin.

Tämän käytännön hyväksyminen

Hyväksyt, että olet lukenut tämän käytännön ja hyväksyt kaikki sen ehdot. Käyttämällä verkkosivustoa ja palveluja sitoudut noudattamaan tätä käytäntöä. Jos et suostu noudattamaan tämän käytännön ehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivustoa ja palveluja.

Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja tästä käytännöstä tai haluat ottaa meihin yhteyttä kaikissa henkilökohtaisiin oikeuksiin ja henkilötietoihisi liittyvissä asioissa, voit tehdä sen yhteydenotto -lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@saas.fi.

Tämä asiakirja on päivitetty viimeksi 27. tammikuuta 2021

Tilaa Saas uutiskirje

* = required field